Translate

Tuesday, November 10, 2009

Istimewanya Umat Nabi Muhammad S.A.W

Allah SWT selesai menciptakan Jibrail as dengan bentuk yang cantik, dan Allah menciptakan pula baginya 600 sayap yang panjang , sayap itu antara timur dan barat (ada pendapat lain menyatakan 124, 000 sayap). Setelah itu Jibrail as memandang dirinya sendiri dan berkata:



"Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih baik

daripada aku?."



Lalu Allah swt berfirman yang bermaksud.. "Tidak"



Kemudian Jibrail as berdiri serta solat dua rakaat kerana syukur kepada

Allah swt. dan tiap-tiap rakaat itu lamanya 20,000 tahun.



Setelah selesai Jibrail as solat, maka Allah SWT berfirman yang

bermaksud. "Wahai Jibrail, kamu telah

menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tidak ada

seorang pun yang menyembah kepadaku seperti ibadat kamu, akan tetapi di

akhir

zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai,

namanya Muhammad.' Dia mempunyai umat yang lemah dan sentiasa berdosa,

sekiranya mereka itu mengerjakan solat dua rakaat yang hanya sebentar

sahaja,

dan mereka dalam keadaan lupa serta serba kurang, fikiran mereka

melayang

bermacam-macam dan dosa mereka pun besar juga. Maka demi kemuliaannKu

dan ketinggianKu, sesungguhnya solat mereka itu aku lebih sukai dari

solatmu



itu. Kerana mereka mengerjakan solat atas

perintahKu, sedangkan kamu mengerjakan solat bukan atas perintahKu."



Kemudian Jibrail as berkata: "Ya Tuhanku, apakah yang Engkau hadiahkan

kepada mereka sebagai imbalan ibadat mereka?"



Lalu Allah berfirman yang bermak! sud. "Ya Jibrail, akan Aku berikan

syurga Ma'waa sebagai tempat tinggal..."



Kemudian Jibrail as meminta izin kepada Allah untuk melihat syurga

Ma'waa.

Setelah Jibrail as mendapat izin dari Allah SWT maka pergilah Jibrail as

dengan mengembangkan sayapnya dan terbang, setiap dia mengembangkan dua

sayapnya dia boleh menempuh jarak perjalanan 3000 tahun, terbangla

malaikat



jibrail as selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah dan

akhirnya

dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud

kepada Allah SWT lalu ia berkata dalam sujud:



"Ya Tuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya, atau



sepertiganya, atau seperempatnya? "



Kemudian Allah swt berfirman yang bermaksud. "Wahai Jibrail, kalau kamu

dapat terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan

kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti

yang

telah kamu lakukan, nescaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh

dari



beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap

imbalan solat dua rakaat yang mereka kerjakan.... ."

No comments:

Special Notes For My Dear Darling

"Your love is like an ocean that’s flows into my soul,

Your voice is sweet like music that calms my lonely world,

Your hands is my protection from hurt deep down inside,

I can’t do much without you, I can't go on alone"~merpatiputih88.



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...